Su Arıtma Cihazı tavsiye

Plastikten uzaklaşın. Cam şişe kullanın ve evinize mutlaka ama mutlaka bir Su Arıtma Cihazı alın.

İçme suyu, bazı istisnalar dışında, insanlar için gereken temel elementlerin ana kaynağı olmamakla birlikte, katkısı pek çok açıdan önem taşır. Günümüzde pek çok kişinin beslenme biçimi mineral ve mikro-element açısından yeterli olmayabilir. Belli bir elementin yetersizlik sınırında bulunması durumunda, söz konusu elementin nispeten düşük oranda bile olsa içme suyu vasıtasıyla alınması önemli bir koruyucu rol oynar. Bunun nedeni elementlerin suda genellikle serbest iyonlar şeklinde bulunması sebebiyle, çoğunlukla başka maddelere bağlı oldukları yemeklere kıyasla, daha çabuk emilmeleridir.
İçme Suyu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Su Raporuna göre içme suyu en az 10 mg/l Magnezyum ve en az 20 mg/l Kalsiyum içermelidir.

Lütfen Damacana veya Pet şişe su alırken etiketlerine bakıp bu değerlere dikkat ediniz.

Demineralize su zararları

Ters Ozmos (Reverse Ozmosis veya kısaca RO) sistemleri suda yararlı veya zararlı ne varsa tamamen yok eder. Sonraki ek filtreler ile suya tekrar mineral, tat ve PH vermeye uğraşır, tavsiye etmiyoruz.

Minerallerden arındırılmış yapay sular, başlarda damıtılmış su, ardından da deiyonize veya ters-osmoz işleminden geçirilmiş su şeklinde, ağırlıklı olarak endüstriyel, teknik ve laboratuar işlemleri amaçlı kullanılmıştır.

Minerallerden arındırılmış suyun uzun dönem tüketiminin sağlık üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler sadece yeterli içme su kaynaklarından yoksun ülkeler için değil, ev tipi arıtma sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı ya da bazı şişelenmiş su türlerinin tüketildiği ülkeler için de önem taşımaktadır.

1960’ların başından bu yana, dünyanın dört köşesinde birçok ülkede yürütülen epidemiyoloji çalışmaları yumuşak suyun (kalsiyum ve magnezyum içeriği düşük su) ve magnezyum seviyesi düşük suyun, sert su ve magnezyum seviyesi yüksek su ile karşılaştırıldığında, kalp ve damar hastalıkları kaynaklı rahatsızlık ve ölümler ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca düşük mineral içerikli suyun kan oluşumu süreci üzerinde olumsuz etkide bulunduğu görülmüştür.

Besinlerin büyük kısmı yemekle birlikte alındığından, yemek hazırlarken ve pişirirken düşük mineral içerikli su kullanmak, bazı temel elementlerin toplam alımında önemli oranda yetersizliğe yol açabilir; söz konusu yetersizlik bu tip suyun sadece içme amaçlı kullanılmasında beklenenden çok daha fazladır.

TÇM (Toplam Çözünmüş Madde) oranı 50-75 mg/l aralığında olan sularda da su-tuz dengesinin başkalaşması gibi olumsuz etkiler gözlendiği için 1980 WHO raporunu hazırlayan ekip içme suyunda TDS (TÇM) oranının 100 mg/litre olması gerektiğini belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ekibi, aynı zamanda, klorür-sülfatlı sularda TÇM oranının 200-400 mg/l, bikarbonatlı sularda 250-500 mg/l aralığında olmasını önermiştir. Bu tavsiyeler fareler, köpekler ve gönüllü insanlar üzerinde yürütülen kapsamlı deneysel araştırmalar sonucunda saptanmıştır.

Tuzdan arındırma suretiyle üretilen içme suyu bazı minerallerle dengelenmekle birlikte, ev tipi arıtma sonucunda minerallerden arınan su söz konusu olduğunda durum böyle değildir. Bazı suların bileşimi dengelendiğinde bile sağlığa fayda sağlayacak niteliğe ulaşmayabilmektedir. Tuzdan arındırılmış sular ağırlıklı olarak kalsiyum (kireç) ve başka karbonatlar ile desteklenmesine rağmen, magnezyum ile florür ve potasyum gibi diğer mikro-elementler açısından yetersiz kalabilmektedir.

Kalsiyum ve magnezyum içeriği yetersiz su içmenin sağlık açısından riskler doğurabileceğini doğrulamak için yeterli kanıt artık mevcuttur. Pek çok araştırma daha yüksek magnezyum seviyelerinin Kalp ve Damar hastalıkları ve özellikle de Kalp ve Damar hastalıkları kaynaklı ani ölüm riskini düşürdüğünü göstermektedir.

Yemek pişirmede minerali düşük su kullanıldığında gıda maddelerindeki temel elementlerde (kalsiyum, magnezyum, mangan, bakır vb.) ciddi kayba neden olduğu anlaşılmıştır.


Su Arıtma Cihazı tavsiye

 • Su arıtma cihazı tavsiyemiz yerçekimi ile çalışan Su arıtma cihazı almanız. (Gravity Filter).
 • Mutlaka bir Su arıtma cihazı kullanınız. Ama Ters Osmos olmayanlardan tercih ediniz.
 • Elektrik veya su basıncı ile çalışan su arıtma cihazlarını önermiyoruz
 • Ters Ozmos (RO) sistemlerde arıtılan 3 litre suyun 2 litresi atık su diye dışarı atılır ! Bu da bunları almamanız için iyi bir nedendir. Yerçekimi ile doğal yoldan filtre edilen sularda atık su diye birşey sözkonusu değildir.
Yerçekimi ile çalışan su arıtma sistemleri şunlardır: (Karbon veya Seramik filtreli)

TDS nedir?

Total Dissolved Solids yani "Toplam çözünmüş inorganik tuzlar ve az miktarda organik madde" demektir.

Inorganik tuzlar: Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Bikarbonat, klor ve sülfat.
Organik maddeler: Alüvyon, plankton, endüstriyel atıklar ve kanalizasyon kalıntıları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre TDS değerleri şu şekildedir:
Mükemmel içme suyu: <300 mg/litre den daha az
İyi İçme Suyu: 300 - 600 mg/litre arası
Orta Kalite İçme Suyu: 600 - 900 mg/litre arası
Kötü Kalite İçme Suyu: 900 - 1200 mg/litre arası
Kabul Edilemez içme suyu: >1200 mg/litre den büyük.

Yani İstanbul musluk suyu 200-250 mg/litre mükemmel içme suyu aralığındadır.

Ayrıca suyun sertliği ile ilgili TDS değerlerine bakarsak:

0-70 ppm: Çok Yumuşak Su
70-150 ppm: Yumuşak Su
150-250 ppm: Biraz Sert Su
250-320 ppm: Orta Sert Su
320-420 ppm: Sert Su
420 üzeri ppm: Çok Sert Su

Örneğin Erikli, Nestle, Damla, Saka, Sırma benzeri pet şişe suların TDS değeri 70 mg/l den az olduğundan içimleri çok yumuşaktır. Bu suyun kalitesi veya temizliği ile ilgili değildir sadece içimi yumuşak olur. Çünkü içindeki inorganik tuzlar çok azdır.

TDS değeri de aslında bir kandırmaca olarak kullanılıyor.
Musluk suyunun TDS değeri 200-300 ppm, Damacana suyu 50-100 ppm, XXX arıtma cihazı çıkışı 10 ppm diye reklam yapanlar var. Tamamen aldatmaca! Herhangi bir Maden suyunu test edince TDS değerinin 700-800 ppm çıktığı görülür! Bunlara göre maden suyu çok sağlıksız hatta sağlığa zararlıdır! (ppm demek mg/litre demektir.)

Ters Ozmoz sonucu çıkan suyun TDS değeri tabiki düşük olur çünkü mineralsiz ve saf suya yakındır. Saf su içilemez sağlığa çok zararlıdır, akü suyu diye satılır.

Su Arıtma Cihazı tavsiye

Mutlaka bir Su arıtma cihazı kullanınız. Ama Ters Osmos olmayanlardan tercih ediniz.


Ayrıca Mutlaka Duş Filtresi (Shower Filter) de kullanmalısınız çünkü 10 dk. duşta kalmak ile cildinizden absorbe ettiğiniz su 5 litre su içmeye eşdeğerdir.

Dr. Mercola derki : "Su Arıtma cihazı kullanmazsanız kendi bedeniniz Arıtma Cihazı olur!"

Ters Osmos Zararları (Reverse Osmosis Health Damage), Mineralsiz Su Zararları

Lütfen Ters Osmos ile arıtılmış suyu asla içmeyiniz.
Plastik membran polikarbonat sudaki mineralleri de alır götürür.Ters Osmos sistemi sudaki tüm kimyasalları ve yararlı inorganik tuzları yokeder. Peki neden piyasada en çok bu tip Su Arıtma Cihazları vardır? Çünkü en ucuz arıtma yöntemidir. Reverse Osmosis RO system Ters Osmos
 • Ters Osmos ile arıtılmış su, gerçek su gibi vücuda bir yarar vermez, tam tersi zarar verebilir.
 • Ters Osmos ile arıtılmış su asidik olur ve PH değeri düşüktür (Ek filtreler ile PH yükseltilmeye çalışılır)
 • Suya sonradan mineral eklemeye çalışmak daha kötü sonuçlar doğurabilir.
 • Minerallerden arındırılmış suyun eritici etkisi vardır, işlemden geçirilmediği takdirde borulardan ve depolama tanklarından geçirilerek dağıtımı mümkün olmaz. Eritici su dağıtım borularına saldırarak borulardaki ve tesisatın diğer parçalarındaki metalleri ve diğer maddeleri çözerek ayrıştırır.
 • Bağırsak mukoza zarı, metabolizma ve vücudun mineral dengesi ile diğer bedensel işlevler üzerinde oluşabilecek doğrudan etkiler.
 • Gerekli elementlerin ve mikro-elementlerin yetersiz kalması.
 • Düşük mineral içerikli su tüketiminin vücudun mineral ve su metabolizmasını tehlikeye atarak iç denge [homeostaz] mekanizmaları üzerindeki olumsuz etkisi bilinmektedir.
 • Vücudumuza giren kalsiyum ve magnezyumun en büyük kaynağı içme suyu olmamakla beraber, bu elementlerin alımının içme suyu ile desteklenmesinin sağlık açısından değeri bu elementlerin toplam günlük alım oranı şeklinde ifade edilen besinsel katkısından ağır basabilir.
 • Sadece birkaç aylık tüketim bile magnezyum veya kalsiyum içeriği düşük suyun kötü etkileri için yeterli süre olabilir). Söz konusu şikâyetler arasında kalp ve damar bozuklukları, yorgunluk, halsizlik ve kas krampları sayılabilir.


Su Arıtma Cihazı tavsiye

 • Su arıtma cihazı tavsiyemiz yerçekimi ile çalışan Su arıtma cihazı almanız. (Gravity Filter).
 • Mutlaka bir Su arıtma cihazı kullanınız. Ama Ters Osmos olmayanlardan tercih ediniz.
 • Elektrik veya su basıncı ile çalışan su arıtma cihazlarını önermiyoruz
 • Ters Ozmos (RO) sistemlerde arıtılan 3 litre suyun 2 litresi atık su diye dışarı atılır ! Bu da bunları almamanız için iyi bir nedendir. Yerçekimi ile doğal yoldan filtre edilen sularda atık su diye birşey sözkonusu değildir.
Yerçekimi ile çalışan su arıtma sistemleri şunlardır: (Karbon veya Seramik filtreli)


Su Arıtma Cihazı alacak durumunuz yok ise, lütfen Cam Damacana kullanın ve mutlaka bir damacana su içine en az 2 adet cam şişe maden suyu karıştırın. Böylelikle suda olması gereken gerekli mineralleri eklemiş olursunuz. Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum vb..

İçme suyu kaynaklı en düşük hastalık oranı 30-90 mg/l kalsiyum, 17-35 mg/l magnezyum ve 400 mg/l TDS (bikarbonat içeren sulardaki seviyeler) içeren su ile ilişkilendirildi. Araştırmacılar bu nitelikteki suların fizyolojik açıdan en uygun sayılabileceği sonucuna varmışlardır.

TDS değeri 75 mg/l den az olan su tüketiminin zararları:

 • İdrar söktürümü, hücre dışı sıvı hacmi, sodyum (Na) ve klorür (Cl) iyonlarının serum düzeylerinde artma ve yemek yoluyla karşılanmaması durumunda bunların vücuttan daha fazla atılmalarından kaynaklanan genel denge bozulması,
 • Alyuvar yoğunluğunun azalması ve başka kan değerlerinin değişimleri


WHO raporunu hazırlayan ekip içme suyunda TDS oranının 100 mg/l olması gerektiğini belirtmiştir İçtiğiniz sularda (Damacana, Pet şişe veya musluk suyu) Magnezyum: en az 10 mg/l ve Kalsiyum en az 20 mg/l olmalıdır.
Lütfen su alırken etiketlerine bakıp bu değerlere dikkat ediniz.

İstanbul İçme Suyu Kalitesi : İSKİ Su kalite raporu Bu raporlara göre İstanbul Ömerli içme suyu ölçümlerine göre suda Kalsiyum 52 mg/l, Magnezyum 15 mg/l, Sodyum 36 mg/l oranında bulunmaktadır ve PH değeri 7,12 dir. Yani standartlara uygundur. Ancak özellikle bina su tesisatlarındaki eskilik ve temiz olmama durumuna karşı Su Arıtma cihazı kullanmalısınız.

Kaynaklar:
Mineralsiz Su içmenin Zararları:
o Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (ingilizce) 12. health risks from drinking demineralised water - WHO - pdf
o Mineralsiz (Demineralize su içmenin zararları WHO) Türkçe: WHO Demineralize su içmek
o Dr. Wilson Reverse Osmosis Zararları:drlwilson.com/ARTICLES/REVERSE%20OSMOSIS.htm
o Dünya Sağlık Örgütü (WHO) TDS değerleri: WHO TDS Water
o Su Arıtma Cihazı ile ilgili Dr. Mercola'nın websitesine mutlaka bakınız: (ingilizce) http://waterfilters.mercola.com/
o Su Sertlik Dereceleri: Water Hardness